Πρωταγωνιστικό… ρόλο θα παίξουν και τη νέα χρονιά οι δασικοί χάρτες αφού από τον Ιανουάριο ξεκινούν σταδιακά οι νέες αναρτήσεις.

Έτσι οι πολίτες της Ανατολικής και Δυτικής Αττικής, της Ημαθίας, της Χίου και των Τρικάλων παίρνουν την σκυτάλη και καλούνται να ακολουθήσουν την προκαθορισμένη διαδικασία προκειμένου να διεκδικήσουν την ιδιοκτησία τους και να αποδείξουν πως δεν βρίσκεται σε δασική έκταση.

Οι αναρτήσεις που έπονται αφορούν τις περιοχές Θεσσαλονίκη, Καρδίτσα, Πειραιά, Λάρισα και Μαγνησία και αναμένεται ότι μέσα στο 1ο εξάμηνο του 2018 θα έχει ολοκληρωθεί ανάρτησή τους.

Μέχρι στιγμής κατά το διάστημα Οκτωβρίου – Δεκεμβρίου ολοκληρώθηκε η διαδικασία ανάρτησης για τις διευθύνσεις δασών Πέλλας, Καβάλας (Θάσου), Χανίων, Θεσπρωτίας, Ξάνθης, Αρκαδίας, Κυκλάδων, Φλώρινας, Λέσβου, Κιλκίς, Σερρών και ΧΖακύνθου.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αντιρρήσεων ορίζεται από τις 26/2/2018 μέχρι και τις 12/04/2018. Υπενθυμίζεται πως όλες οι ανωτέρω περιοχές περιλαμβάνονται στη δεύτερη κατά σειρά ανάρτηση που αφορά το 17% της χώρας.

Τα βήματα για τους πολίτες

– Για να δει ο πολίτης τον δασικό χάρτη, πρέπει να μπει στην ιστοσελίδα του Κτηματολογίου (www.ktimanet.gr).

– O πολίτης μπορεί να αναζητήσει το ακίνητό του εστιάζοντας στις αεροφωτογραφίες ή χρησιμοποιώντας τις συντεταγμένες του.

– Αν δεν ξέρει πώς να το κάνει, θα μπορεί να ζητήσει βοήθεια από δασολόγο ή μηχανικό.

– Όσοι δεν έχουν πρόσβαση στο Διαδίκτυο θα πρέπει να απευθυνθούν είτε στα σημεία υποστήριξης ανάρτησης του δασικού χάρτη στο δασαρχείο της περιοχής τους είτε σε δασικό επιστήμονα (δασολόγο ή τοπογράφο).

– Η αντίρρηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω της ίδιας ιστοσελίδας.

– Στη συνέχεια εκδίδεται ο αριθμός λογαριασμού, πληρωμής του τέλους αντίρρησης, το οποίο πληρώνεται στην τράπεζα. Εντός 24ωρου από την πληρωμή του τέλους η αίτηση αντίρρησης κατοχυρώνεται και παίρνει αριθμό πρωτοκόλλου.

– Αφού κατοχυρωθεί η αντίρρηση με την πληρωμή του τέλους, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθυνθούν σε τοπογράφο για να εκπονήσει τοπογραφικό διάγραμμα με τις συντεταγμένες του ακινήτου.

– Παράλληλα θα πρέπει να συμβουλευτούν δασολόγο, ο οποίος θα αποφανθεί αν η γη τους είναι δάσος, δασική έκταση, χορτολιβαδική έκταση, κ.λπ. αλλά και να συνεργαστούν με δικηγόρο που θα συντάξει το κείμενο των αντιρρήσεων, με το οποίο θα θεμελειώσει έννομο συμφέρον και θα ετοιμάσει και τα στοιχεία του φακέλου.

– Εφόσον η έκτασή σας έχει χαρακτηριστεί ΔΑ ή ΧΑ τότε μπορείτε:

1. Να υποβάλετε αίτηση ατελώς στο δασαρχείο της περιοχής σας.

– Είτε για εξαγορά της έκτασης εφόσον η εκχέρσωση έχει γίνει προ του 1975.

– Είτε για χρήση (έγκριση επέμβασης) της έκτασης εφόσον η εκχέρσωση έχει γίνει μέχρι το 2007.

– Εάν αιτηθείτε την εξαγορά τότε θα χρειαστείτε να υποβάλετε στο δασαρχείο:

i. Αίτηση εξαγοράς

ii. Τοπογραφικό διάγραμμα με συντεταγμένες κορυφών, βασιζόμενες στο Εθνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς (ΕΓΣΑ 87).

iii. Αποδεικτικό χρήσης της έκτασης προ του 1975.

– Εάν αιτηθείτε τη χρήση (έγκριση επέμβασης) τότε θα χρειαστεί να υποβάλετε στο δασαρχείο:

i. Αίτηση χρήσης (έγκριση επέμβασης)

ii.Τοπογραφικό διάγραμμα με συντεταγμένες κορυφών, βασιζόμενες στο Εθνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς (ΕΓΣΑ 87).

Να υποβάλετε αίτηση ατελώς για την υπαγωγή σε προφανές σφάλμα του δασικού χάρτη.

2. Να υποβάλετε ατελώς αίτησης πρόδηλου σφάλματος μέσως της ειδικής εφαρμογής που υπάρχει στο Διαδίκτυο στην ιστοσελίδα της ΕΚΧΑ ΑΕ, www.ktimatologio.gr.

i. Να υποβάλετε ατελώς αίτηση πρόδηλου σφάλματος απευθείας στη Διεύθυνση Δασών της περιοχής σας.

3. Να υποβάλετε αντίρρηση επί του χαρακτήρα της έκτασης.

i. Η αντίρρηση υποβάλλεται εφόσον υπάρχει αμφισβήτηση για τη φωγτοερμηνεία που έχει γίνει στον δασικό χάρτη και τον χαρακτήρα που παρουσιάζεται σε αυτόν.

ii. Τα τέλη αντίρρησης είναι μειωμένα έως και 80% σε σχέση με το παρελθόν και υπάρχουν στην ΚΥΑ 151585/323/3.2.2017 (ΦΕΚ Β’ 347/08.2.2017).

iii.Στην ίδια ΚΥΑ υπάρχουν οι περιπτώσεις που οι αντιρρήσεις υποβάλλονται ατελώγς (για παράδειγμα κληροτεμάχια από διανομή τα οποία φαίνονται ως ΔΑ ή ΧΑ στο χάρτη).

4. Χρήση και των τριών εργαλείων.

Εφόσον θέλετε να χρησιμοποιήσετε και τα τρία εργαλεία ή δύο από αυτά μαζί μπορείτε να το κάνετε χωρίς περιορισμό ως τις 27/9/2017.

Σε αυτή την περίπτωση:

i. Θα εξεταστεί πρώτα η αίτηση πρόδηλου σφάλματος.

ii. Εφόσον απορριφθεί το πρόδηλο σφάλμα, θα εξεταστεί η αντίρρηση από τις ΕΠΕΑ.

iii. Εάν απορριφθεί και η αντίρρηση τότε θα εξεταστεί το αίτημα εξαγοράς ή έγκρισης επέμβασης.

5. Χρήση άλλων διαθέσιμων εργαλείων της δασικής νομοθεσίας.

– Νομοθεσία περί δασωμένων αγρών (Άρθρο 67, Ν. 998/79).

– Εφόσον έχετε τίτλους που ανάγονται προ του 1946 και η έκταση χαρακτηρίζεται ως δασική (όχι δάσος) τότε αυτή μπορεί να τεθεί εκτός δασικής μονοθεσίας.

– Εφόσον οι τίτλοι σας είναι νεότεροι, αλλά όχι μετά το 2004, και η έκταση χαρακτηρίζεται ως δασική (όχι δάσος), τότε αυτή μπορεί να παραχωρηθεί για γεωργική ή δενδροκομική καλλιέργεια.

Εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος»