Βασικές λειτουργίες:

  • Εμβέλεια μέτρησης: 120m
  • Προστασία από νερό και σκόνη – IP65
  • 360° κλισίμετρο
  • Έξυπνη οριζόντια μέτρηση (Smart Horizontal Mode™)
  • Συνεχής υπολογισμός ύψους
  • Power Range Technology™
  • Φωτιζόμενη οθόνη 4 γραμμών
  • Πολυμορφική βάση στήριξης με αυτόματο αισθητήρα