ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

– Μεγέθυνση : 30X
– Αντιστάθμιση : ηλεκτρονική 2 δύο αξόνων , συνεχής έλεγχος της οριζοντίωσης του οργάνου για την σιγουριά και την ακρίβεια των μετρήσεων
– Κίνηση οργάνου για σκοπεύσεις : ατέρμονη , οριζόντια – κατακόρυφα , μικροβατικοί κοχλίες χωρίς κλείδωμα για βολική κ εύκολη στόχευση .
– Ακρίβεια μέτρησης γωνιών : 10 cc
– Ακρίβεια μέτρησης απόστασης : +/-(2 mm + 2 ppm )
– Χρόνος μέτρησης απόστασης : Κανονική μέτρηση : < 1 sec , Γρήγορη μέτρηση : < 0.5 sec
– Ελάχιστη ανάγνωση απόστασης : < 1 mm
– Συνορθώσεις μετρήσεων : αυτόματες , σφάλμα σκοπευτικού άξονα κ κατακορύφου δείκτη , καμπυλότητα γης , διάθλαση , διόρθωση κλίσης .
– Τρικόχλιο : αποσπώμενο