Σε 849 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 140,2 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 634,3 χιλιάδες m3 οικοδομικών αδειών, κατά του 2015 ανήλθε το μέγεθος της Συνολικής Οικοδομικής ∆ραστηριότητας (Ιδιωτικής-∆ημόσιας) στο σύνολο της Χώρας μετρούμενο με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες τον Μάιο.

Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), οι εκδοθείσες άδειες Ιδιωτικής Οικοδομικής ∆ραστηριότητας, στο σύνολο της Χώρας, κατά το μήνα Μάιο 2016 ανήλθαν σε 843 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 137,0 χιλιάδες m2 όγκου, παρουσιάζοντας μείωση κατά 31,9% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 39,8% στην επιφάνεια και κατά 39,8% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2015.

Οι εκδοθείσες άδειες ∆ημόσιας Οικοδομικής ∆ραστηριότητας κατά το μήνα Μάιο 2016, στο σύνολο της Χώρας, ανήλθαν σε 6 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 3,1 χιλιάδες m2 Το ποσοστό συμμετοχής της ∆ημόσιας Οικοδομικής ∆ραστηριότητας στο συνολικό οικοδομικό όγκο, για το μήνα Μάιο 2016, ήταν 1,6%.

Κατά την περίοδο των τελευταίων δώδεκα μηνών, δηλαδή από το Ιούνιο 2015 έως τον Μάιο 2016, το μέγεθος της Συνολικής Οικοδομικής ∆ραστηριότητας (Ιδιωτικής-∆ημόσιας) μετρούμενο με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, στο σύνολο της Χώρας, ανήλθε σε 12.376 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 2.528,5 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 13.846,5 χιλιάδες m3 και 13.846,5 χιλιάδες m3 όγκου. Σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο Ιουνίου 2014 -Μαΐου 2015 παρατηρήθηκε μείωση κατά 9,7% στον αριθμό και αύξηση κατά 16,8% στον όγκο.

Κατά την ίδια χρονική περίοδο, Ιουνίου 2015 – Μαΐου 2016, η Ιδιωτική Οικοδομική ∆ραστηριότητα, εμφανίζει στο σύνολο της Χώρας, μείωση κατά 9,9% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 16,8% στην επιφάνεια και κατά 14,2% στον όγκο, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο Ιουνίου 2014 – Μαΐου 2015 . Το ποσοστό συμμετοχής της ∆ημόσιας
ανωτέρω περίοδο, είναι 27,9%.

Το πεντάμηνο Ιανουαρίου – Μαΐου 2016, η Συνολική Οικοδομική ∆ραστηριότητα εμφανίζει στο σύνολο της Χώρας, μείωση κατά 16,1% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 22,2% στην επιφάνεια και κατά 21,2% στον όγκο, σε σχέση με το αντίστοιχο πεντάμηνο του έτους 2015.

Αντίστοιχα, η Ιδιωτική Οικοδομική ∆ραστηριότητα, εμφανίζει στο σύνολο της Χώρας, μείωση κατά 16,3% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 22,5% στην επιφάνεια και κατά 21,2% στον όγκο, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο Ιανουαρίου – Μαΐου 2015.

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *